News Blog  |  Publications  |  Gallery  |  Get in Touch

Nuáil & Cruthaitheacht

Ionad Gorlainne an Iarthuaiscirt

Ag Tiontú Eolas go Fiontar

Ag Tiontú Eolas go Fiontar…

Tuilleadh Eolais

Fáilte Chuig Suíomh CoLab

Is gorlann spreagúil agus tacúil don Iarthuaisceart é CoLab atá lonnaithe ar champas Leitir Ceanainn.

View Page In English

Welcome to  CoLab

CoLab, based on the Letterkenny campus at LYIT, is a stimulating and supportive incubation centre for the North West

Déan Teagmháil Linn

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn,
Bóthar an Chalaidh, Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall, Éire

T: +353 (0)74 918 6703
E: colab@lyit.ie

 

CoLab – Cén bhrí atá leis?

Tá an chiall san ainm – mol comhoibritheach, pobal ar an intinn chéanna d’fhonn cabhrú le daoine a bhfuil smaointe sármhaithe acu na smaointe sin a chur i ngníomh mar ghnólachtaí inmharthana.  Má tá an spreagadh ionat, tá timpeallacht dhreasaithe in CoLab a thabharfaidh tacaíocht duit fáil ar aghaidh go maith. Ní miste cibé duine aonair thú nó comhlacht beag atá i bhfách le gnó a thosú, tá áiseanna den chéad scoth ag CoLab a chuideoidh leat do smaoineamh a fhorbairt. Ina measc sin, tá oifigí agus aonaid taighde sárfheistithe, seirbhísí fáiltithe roinnte, seomraí cruinnithe agus traenála, an teicneolaíocht teilechumarsáide is nua-aimseartha, agus spás do líonrú comhchoiteann.

Nasctha

Déanann CoLab, atá lonnaithe ar champas an LYIT, taighde ceannródaíochta i gcuid mhór réimsí. A bhuíochas do líonraí gnó agus nuálaithe, tá teagmhálaithe láidre againn in Éirinn agus san Eoraip, chomh maith le nascanna le hinstitiúidí acadúla eile.Tá an fhoireann sa CoLab rannpháirteach i mórán tionscnamh  agus clár do fhiontraithe teicneolaíochta, rud a chinntíonn go bhfuil na treochtaí agus na smaointe is nua-aimseartha i measc na n-earnálacha tionscail ar fáil duit. Tá 28 fiontraí eile lonnaithe anseo agus dá bharr sin, tarlaíonn líonrú go nádúrtha. Ach ní obair amháin a bhíonn ar siúl – déanann an t-ionad aíocht ar imeachtaí cultúrtha ó am go ham.

 

Fiosrach

Cheana féin, tá tús curtha ag 100 fiontraí lena n-aistear anseo, mórán acu a tháinig abhaile ó thar lear, agus a bhfuil gnólachtaí rathúla cruthaithe acu. I ndáiríre, is acmhainn luachmhar eile iad sin gur féidir tairbhe a bhaint astu. Feiceann muidne an CoLab mar áit dhinimiciúil do chomhchruinnithe, áit a gcastar ar a chéile cáilíocht beatha agus teicneolaíocht cheannródaíoch agus ina gcastar Iarthuaisceart na hÉireann ar an mhargadh domhanda. Feiceann muid an CoLab mar áit inar féidir leat do chuid smaointe a fhíorú agus d’eolas a aistriú go fiontar.

Creating a North West Regional Ecosystem for Innovation and Jobs

CoLab, the Innovation Centre at Letterkenny IT, has recently outlined substantial funding for 3 innovative projects designed to support the future success of the North West Regional Economy. In association with IT Sligo, CoLab has secured over €1.2 million to deliver the next 3 years of New Frontiers, the successful Enterprise Ireland funded entrepreneur development

LYIT celebrates its first Masters graduate from the Electronic Department.

Christopher McDaid, son of Martin and Bridie McDaid from Killourt, Malin Head, Co. Donegal always had an interest in electronics from an early age, which led to him to enrol at Letterkenny Institute of Technology (LYIT) in September 2004 to pursue his interests. After completing a course in Electronic & Computer engineering, Chris went on